การใช้กระบวนการทรงงานตามเบื้องยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

ผู้แต่ง

  • นิสากร คุณโท สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ:

กระบวนการ, ทรงงาน, การพัฒนา, ความคิดสร้างสรรค์, นักเรียน, ประถมศึกษา, หนองสานแตร

บทคัดย่อ

Inside the article

TjEqTE.png

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21