การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • จันจิรา คุณที สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ:

การประเมิน, รักการอ่าน, โรงเรียนต้นแบบ

บทคัดย่อ

Inside the article

TjEbBQ.png

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21