การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1

ผู้แต่ง

  • วสันต์ บานเย็น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ:

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, ส่งเสริมการเขียน, สร้างสรรค์, ประถมศึกษา

บทคัดย่อ

Inside the article

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21