นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนภูมิปัญญาอีสาน

ผู้แต่ง

  • นายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ ชำนาญการ ระดับ 8 กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, การส่งเสริมการเรียนรู้, ภูมิปัญญาอีสาน

บทคัดย่อ

Inside the article

TjO4JN.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/TjO7Ik"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/02/11/TjO7Ik.png" alt="TjO7Ik.png" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21