พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานการณ์ที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส

ผู้แต่ง

  • ปวริส มินา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสำคัญ:

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บทละครสุขนาฎกรรม, องก์, ฉากและสถานที่

บทคัดย่อ

Inside the articleA-TLA60-1_2559-2-20.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BgWda.png" alt="9BgWda.png" border="0" />

Downloads