เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของเอเชีย

ผู้แต่ง

  • ปิยพงษ์ สุเมตติกุล สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุบิน ไชยยะ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

คำสำคัญ:

พิพิธภัณฑ์, เทคโนโลยี, สื่อการเรียนรู้

บทคัดย่อ

Inside the article
T6-TH1.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9BgR8S"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BgR8S.png" alt="9BgR8S.png" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/9BgiUQ"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BgiUQ.png" alt="9BgiUQ.png" border="0"></a>

Downloads