ข่าวประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 2 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2564  (จำนวนจำกัด)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความทางระบบออนไลน์ ได้ที่ : คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครส่งบทความ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเต็ม
*** หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด ***