ติดต่อ

บรรณาธิการวรรณวิทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

---------------------------------------------------------------

Faculty of Liberal Arts, Thammasat university

99 moo 18 Paholyothin Road Klong 1, Klongluang, Pathumthani THAILAND 12121

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองบรรณาธิการวรรณวิทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ 064-0427578

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Ms. Chularat Promrat
เบอร์โทรศัพท์ 064-0427578