สำนวนภาษาสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน): มุมมองจากการเชื่อมโยงความ

Main Article Content

สุนีย์ ลีลาพรพินิจ

บทคัดย่อ

มุมมองจากการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ทั้ง ๕ ประเภท อันได้แก่ การอ้างถึง การแทนที่ การละ การใช้คำเชื่อม และการซ้ำ แสดงให้เห็นว่ากลวิธีการเชื่อมโยงความดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สำนวนภาษาในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ ใช้สำนวนสั้น กระชับ ใช้คำน้อยแต่สื่อความหมายลึกซึ้ง ใช้คำหลากแต่มีเอกภาพ และใช้สำนวนที่มีสัมพันธภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคำยกย่องของวรรณคดีสโมสร (พ.ศ. ๒๔๕๗) ว่า สำนวนแปลสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็น "ยอดแห่งความเรียงเรื่องนิทาน" อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลีลาพรพินิจ ส. (2016). สำนวนภาษาสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน): มุมมองจากการเชื่อมโยงความ. วรรณวิทัศน์, 5, 147–167. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.7
บท
บทความประจำฉบับ