นวนิยายไตรภาคชุดกษัตริยา: การเล่าเรื่องอดีตจากภาพอดีตที่ถูกนำเสนอ

Main Article Content

เสาวณิต จุลวงศ์

บทคัดย่อ

นวนิยายไตรภาคชุดกษัตริยานับว่าเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เสนอแง่มุมใหม่ในการเล่าเรื่องอดีต โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เสนอภาพเหตุการณ์การเสียและการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา อันกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เสนอภาพเหตุการณ์การเสียและการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา อันกลายเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักที่สร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะที่ผู้แต่งแสดงความกังขาต่อประวัติศาสตร์กระแสหลัก ผู้แต่งเองก็ยังคงดำเนินเรื่องราวเหตุการณ์ที่สำคัญไปตามทิศทางที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักเสนอไว้ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความสำคัญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวร และการยกให้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นประวัติศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน ผลงานชุดนี้จึงมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเอง ทางหนึ่งคือการแสดงให้เห็นปัญหาของประวัติศาสตร์กระแสหลัก แต่อีกทางหนึ่งกระบวนการเสนอเรื่องก็ถูกครอบด้วยประวัติศาสตร์กระแสหลักอยู่ในขณะเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
จุลวงศ์เ. (1). นวนิยายไตรภาคชุดกษัตริยา: การเล่าเรื่องอดีตจากภาพอดีตที่ถูกนำเสนอ. วรรณวิทัศน์, 6, 72-117. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.3
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)