ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน: การ์ตูนการเมือง เรื่องหยิกแกมหยอก

Main Article Content

สุภาพร พลายเล็ก

บทคัดย่อ

การ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินของชัย ราชวัตร เป็นการ์ตูนการเมืองที่ผู้เขียนนิยมใช้ภาพการ์ตูนที่มีรูปแบบเป็นการสนทนาโต้ตอบกันของตัวละครประจำร่วมกับการใช้กลวิธีทางภาษาต่างๆ ที่มีลักษณะ "ไม่เข้ากัน" เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีบุคคที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งลักษณะของ "ความไม่เข้ากัน" ที่ผู้เขียนเลือกใช้นั้นเป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้การเสนอความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแนงเปลี่ยนเป็นการวิจารณ์ในลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมา จึงทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนุกสนานไปกับวิธีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะ "หยิกแกมหยอก" นั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พลายเล็กส. (1). ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน: การ์ตูนการเมือง เรื่องหยิกแกมหยอก. วรรณวิทัศน์, 6, 231-264. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.9
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ