ภูมิปัญญาในโหราศาสตร์

Main Article Content

วรกฤต

บทคัดย่อ

บทความเรื่องภูมิปัญญาโหราศาสตร์มุ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของโหราศาสตร์ในการสังเกตและบันทึกต่อๆ กันมาถึงความเป็นไปของดาวบนท้องฟ้าว่าสามารถบอกความเป็นไปของวิถีชีวิตของบุคคลได้รวมทั้งภูมิปัญญาในการคิดหลักเกณฑ์และผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ที่ทำให้นักพยากรณ์ สามารถบ่งชี้ได้ว่าเมื่อใดชีวิตของบุคคลนั้นๆ จะเป็นอย่างไร


การพยากรณ์เปรียบเสมือนการเสนอแผนที่ชีวิตให้บุคคลเลือกเดินในทางที่เหมาะสมและในจังหวะที่ถูกต้องแม้ไม่อาจเลี่ยงกฏแห่งกรรมได้แต่การใช้สติและสร้างกรรมดีเพิ่มเติมก็อาจทำให้ เหตุร้ายบรรเทาบางลงได้บ้างหากยังไม่ถึงคราวสิ้นสุดแห่งชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
-ว. (1). ภูมิปัญญาในโหราศาสตร์. วรรณวิทัศน์, 7, 5-22. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ