พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา

Main Article Content

ประคอง เจริญจิตรกรรม

บทคัดย่อ

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณกรรมเอกยอดนิยมของคนไทยมาช้านาน โดยเฉพาะขุนแผนเป็นตัวละครที่มีหลายบุคลิกภาพ เป็นเสน่ห์สำหรับการศึกษา และขุนแผนก็เป็นตัวละครหนึ่งในไม่กี่ตัวละครที่กวีได้ระบุวันเกิดไว้อย่างชัดเจนพอสมควร แต่มีผู้ใช้ข้อมูลนี้ศึกษาวิถีชีวิตของขุนแผนไม่มากนัก ดังนั้นบทความเรื่อง "พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา" จึงเป็นการศึกษาตัวละครขุนแผนด้วยหลักทักษา ตามวิชาโหราศาสตร์ไทย การศึกษานี้จะทำให้เห็นอัจฉริยภาพและความประณีตของกวีโบราณในการกำหนดสภาพแวดล้อมของตัวละครให้สอดคล้องกัน ทุกขั้นตอนไม่ได้แต่งขึ้นตามบทกลอนพาไป แต่เป็นการจงใจรังสรรค์ของกวีผู้รจนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจริญจิตรกรรม ป. (2016). พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา. วรรณวิทัศน์, 7, 23–38. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.2
บท
บทความประจำฉบับ