นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน

Main Article Content

ราตรี ธันวารชร

บทคัดย่อ

นาย ต.เง๊กชวน (T.Ngek Chuan) ผู้จัดการโรงภาพยนตร์บางลำพู เป็นเจ้าของร้าน ต.เง๊กชวน สี่แยกบางลำพู ประตูใหม่ เมื่อประมาณ ๘๐ ปีที่แล้ว ร้านดังกล่าวตั้งอยู่ปากซอยทางเข้าโรงภาพยนตร์บางลำพู เป็นร้านที่ทำให้สี่แยกบางลำพูมีชีวิตชีวายามราตรี ถึงแม้ท่านจะเล่าเรียนมาน้อย แต่ท่านก็รักหนังสือและการทำหนังสือ ท่านได้ผลิตหนังสือชื่อภาพยนตร์ และหนังสือภาพยนตร์ชุด เพื่อช่วยผู้ชมภาพยนตร์ในสมัยนั้นให้เข้าใจเนื้อเรื่องภาพยนตร์ ซึ่งเป็น "หนังเงียบ" เมื่อยุติการทำหนังสือดังกล่าวข้างต้นท่านก็หันไปผลิตนิตยสารสุภาพสตรีชื่อ เนตร์นารี ร้าน ต.เง๊กชวนซึ่งได้พัฒนาเป็นห้าง ต.เง๊กชวนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นลำดับ จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด สินค้าที่ทำให้ร้านมีชื่อเสียง คือผลิตภัณฑ์เข็มขัดและสร้อยคอ สร้อยข้อมือทำจากคลีเม้นต์และแผ่นเสียงตรากระต่าย ท่านได้ผลิตเพลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และเพลงพื้นเมือง ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลางและใต้ และท้ายสุดท่านได้มุ่งผลิดเพลงนาฏศิลป์ไทย ท่านเป็นคนมุ่งมั่นทำกิจการทั้งด้านหนังสือและแผ่นเสียง จนได้รับสมญานามว่า "เจ้าแห่งหนังสือภาพยนตร์" และ "พ่อค้าผู้อุทิศตัวเพื่อการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย"


ท่านได้ทำคุณประโยชน์และสาธารณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานนามสกุล "ธันวารชร" และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชทานตราตั้ง (ตราครุฑ) ให้จำหน่ายสินค้า อาทิ แผ่นเสียงในนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ธันวารชรร. (1). นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน. วรรณวิทัศน์, 8, 185-200. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.7
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ