คำ: ปัจจัยสำคัญในการเขียน

Main Article Content

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

บทคัดย่อ

"คำ" เป็นปัจจัยสำคัญในการเขียนให้ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก ความประทับใจไปสู่ผู้อ่าน ดังนั้นการเลือกสรรถ้อยคำให้ได้ความหมายตรงกับความรู้สึกนึกคิดหรือจุดมุ่งหมายของผู้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจจึงเป็นเรื่องที่ผู้เขียนควรตระหนักอยู่เสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เพิ่มเกษรน. (1). คำ: ปัจจัยสำคัญในการเขียน. วรรณวิทัศน์, 10, 94-106. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.4
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)