บทปริทัศน์หนังสือ: เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ

ผู้แต่ง

  • ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) เรื่อง  เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ

ผู้เขียน James R. Doty, M.D. (เจมส์ อาร์. โดตี, ดร.)

ผู้แปล นพ. นที สาครยุทธเดช

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-31

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ