บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

ผู้แต่ง

  • ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

น้ำทิพย์ วิภาวิน. (2561). การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ