การศึกษาบทสนทนาการแสดงตลกทางวีดิทัศน์

Main Article Content

น้ำเพชร สายบุญเรือน

บทคัดย่อ

ในสภาพสังคมที่มีแต่การแก่งแย่งแข่งขันและความเร่งรีบ การหาทางผ่อนคลายความเครียดด้วยการชมตลกจากวีดิทัศน์นับเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง วีดิทัศน์การแสดงตลกจึงได้รับความนิยมเสมอมา ซึ่งจากการได้ชมการแสดงตลกทางวีดิทัศน์พบว่า บทสนทนาการแสดงตลกทางวีดิทัศน์จะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันทุกๆ คณะ และเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของบทสนทนาการแสดงตลกก็คือการเปลี่ยนหัวเรื่อง นักแสดงตลกแต่ละคนจะมีความสามารถในการเปลี่ยนหัวเรื่องได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นลักษณะของบทสนทนาที่น่าสนใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
สายบุญเรือนน. (1). การศึกษาบทสนทนาการแสดงตลกทางวีดิทัศน์. วรรณวิทัศน์, 4, 60-77. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.4
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ