มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่

Main Article Content

ประคอง เจริญจิตรกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษานิทานคำกลอนของสุนทรภู่ ทำให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับสังคมไทยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดี ด้วยสุนทรภู่เป็นกวีไทยเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และยังได้สัมผัสกับบุคคลในหลายระดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เจริญจิตรกรรมป. (1). มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์, 4, 94-108. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ