การวิจัยด้านวรรณกรรมไทย: จุดประกายให้สร้างสรรค์

Main Article Content

กุสุมา รักษมณี

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นเรื่องจำเป็นและอยู่ในกระบวนการคิดของผู้สอนวรรณกรรมทุกคน การวิจัยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักอ่านที่ช่างสังเกตและสนใจใฝ่รู้ เพียงแต่ผู้วิจัยต้องศึกษาให้เข้าใจความหมายของการวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัย รูปแบบของงานวิจัย การเริ่มทำวิจัย ทิศทางการวิจัย การตั้งโจทย์ปัญหา การแบ่งปัญหาย่อย และการตั้งประเด็นในบทความ การวิจัยวรรณกรรมจะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ด้านวรรณกรรมมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้อนุชนรุ่นหลังหันกลับมาสนใจศึกษาวรรณกรรมจากแง่มุมใหม่ที่นำเสนอผ่านงานวิจัยวรรณกรรมได้

Article Details

How to Cite
รักษมณี ก. (2016). การวิจัยด้านวรรณกรรมไทย: จุดประกายให้สร้างสรรค์. วรรณวิทัศน์, 4, 138–158. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.9
บท
บทความประจำฉบับ