วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานการศึกษา  การวิจัยด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา  นักวิชาการ  นักวิจัยและผู้ที่สนใจทั่วไป  และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  การค้นคว้า  ให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ทางวิชาการ  ในวิชาชีพแก่บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา  และได้พัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานสูง

            วารสารฉบับปีที่  5  ฉบับที่  1  มีบทความนำเสนอทั้งหมด  10  เรื่อง  เป็นบทความวิจัย  จำนวน  10  เรื่อง  ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ  มีคุณค่าทางวิชาการ  และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา  

ISSN 2586 - 8985 (Print) 

ISSN 2730 - 2997 (Online)

Published: 2021-06-30

Business Management Success of Fresh Coffee Business in Muang District, Samutsakhon Province

Sutthapat Amornruangtrakoo, Chananchida Kitprasert, Saowarat Bunyongpatana, Prachern Tiyapunjanit

1-10

Transformational Leadership of Management: Case Study of a Private Company

Worathep Treewichit, Sutthapat Amornruangtrakoo, Kawee Boonlertwanit, Nuttapooit Sriphet, Kaweepong Hirunkasi

25-33

Influence of Corporate Social Responsibility Activities that Affected to The Purchasing Behavior in Nakhonpathom Province

Yongyut Srisawat, Dara Teepapan, Krisdaporn Rujithamrongkul, Rawadee Surisrapun, Chananchida Kitprasert

43-49

Relationships among Environmental Accounting and Corporate Image of Business in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Benjatha Wattanakul, Sutthapat Amornruangtrakoo, Nuttaya Chokkanoknapa, Jaroon Chamnanpai, Supasinee Parinyanipon, Chanidapa Deesukanan

59-66

Success Factors for Small and Medium Enterprises in Rayong Province

Yongyut Srisawat, Rawadee Surisrapun, Juraluk Furunoe, Wit Makawarakul, Sakol Sriwanta, Napath Jantrarom

77-85