ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): (มกราคม - มิถุนายน 2566)

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): (มกราคม - มิถุนายน 2566)
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ