ปีที่ 67 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 67 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

  • บทบรรณาธิการ

    ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ, สุทธินันท์ ชื่นชม, พงศกร สุกันยา, ธณิศา สุขขารมย์
    i

บทความวิจัย

บทวิจารณ์หนังสือ