ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(มกราคม - มิถุนายน 2566)

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(มกราคม - มิถุนายน 2566)

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับประจำปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม