เผยแพร่แล้ว: 2016-12-15

ผลของการเสริมไข่น้ำต่อคุณภาพของช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน

วัฒนี บุญวิทยา, นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ภาสุรี ฤทธิเลิศ

41-54

DEVELOPMENT OF SUGARCANE WAX EXTRACTION METHODS FROM SUGARCANE FILTER CAKE FOR VALUE CREATION

Rotcharek Chakhathanbordee, Sombat Khotavivattana, Klanarong Sriroth

95-106