ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย