ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน

					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน

วารสารปัญญา ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม - เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ฉบับเต็ม

Reserch Article

Academic Article