เผยแพร่แล้ว: 2018-06-22

การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี

ดร.เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้

1-5

เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง

สิทธิไชย สิงห์มหาไชย, อภิสิทธิ ทินาพิมพ์, ชลพรรษ บทมาตร

6-13

ชุดควบคุมปั๊มสูบกากน้ำตาลอัตโนมัติ

เจตนิพัทธ์ ตันสกุล, ฉัตรชัย อินทะวงศ์, วิทยา เบ้าสิงห์สวย, สิทธิไชย สิงห์มหาไชย, รุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ, จิระพจน์ ประพิน, กมล มาสุข

14-21