เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

การผลิตเม็ดบีดส์ซอสมะม่วงโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลม

อัศพงษ์ อุประวรรณา, ชนันภรณ์ ทองโรจน์, จรรยา โท๊ะนาบุตร

41-56