เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

การพัฒนาผ้าทอผสมเส้นใยก้านช่อดอกชก

ธวัชชัย จิตวารินทร์, ลภัสรดา จิตวารินทร์, บุญชัช เมฆแก้ว, เบญจกาญจน์ นิรัติศัย, กัญญาภัค นันทชัย, ภัทรวรรต ศรีบุญจิต, ซุฟเฟียนี สนิ

75-85

แบบจำลองจลศาสตร์ของยานพาหนะขนส่งวัตถุ ระบบอัตโนมัติ 4 ล้อแมคคานัม

ยุทธพงษ์ จำปาแก้ว, ปิยรัตน์ มูลศรี, เจษฎาพร ปาคำวัง, อาทิตย์ หู้เต็ม

97-112