ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน-ธันวาคม

วารสารปัญญา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2564) : กันยายน - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

ฉบับเต็ม

Reserch Article