เผยแพร่แล้ว: 2023-10-25

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตจากแป้งลูกเดือย

สินีนาถ สุขทนารักษ์, ศรัญญา วอขวา

17-27

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานสำหรับคัดกรองโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

ภักศจีภรณ์ ขันทอง , กชกร เจตินัย, ปกรณ์ กัลปดี, สุภารัตน์ สุขโท, สุรศักดิ์ สุขสาย

73-87

การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษกิ่งไม้ต้นมะยงชิดเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมแนวคิดขยะเหลือศูนย์

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล, ปราโมทย์ วีรานุกูล, อิทธิ ผลิตศิริ, กิตติพงษ์ สุวีโร

121-135

การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ-เคมีของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวโดยใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อปลา เพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ

นิตยา ภูงาม, สุดารัตน์ สุการี, ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด, วีรเวทย์ อุทโธ, เจนจิรา พกาวัลย์, ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

165-179