ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-26

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2465-3683 (Print)

ISSN : 2730-3098 (Online)